Quả cầu lông Ba sao 10 quả 1 hộp

Mua dưới 5 hộp giá 135K, từ 5 hộp trở lên giá 130K. Mua 1 thùng 50 hộp giá 126K. Chưa tính ship
135.000 đ