Vợt cầu lông Fleet Max Power 8820

- Trọng lượng : 84 - 89 g - Điểm cân bằng : 285 - 295 mm - Sức căng : 20 - 28 lbs - Số lỗ : 76 - Tính năng : Ultra Power Frame, Hi-Modulus Graphite + Nano Epotech Resin Composite. Dòng vợt dẻo, thân mảnh.
1.400.000 đ

Vợt cầu lông Fleet AHANKEN Extra 100

- Trọng lượng : 84 - 89 g - Điểm cân bằng : 288 ± 2 mm - Sức căng : 20 - 28 lbs - Số lỗ : 72 - Tính năng : High Modulus Graphite. Dòng vợt dẻo chuyên phòng thủ rất hiệu quả.
1.800.000 đ

Vợt cầu lông Fleet Blaze 800

- Trọng lượng : 84 - 89 g - Điểm cân bằng : 288 ± 2 mm - Sức căng : 20 - 28 lbs - Số lỗ : 76 - Tính năng : Ultra Power Frame, Nano Technology, High Modulus Graphite.Dòng vợt dẻo, độ đàn hồi cao. Phù hợp với cả lối chơi tấn công lẫn phòng thủ.
1.660.000 đ

Vợt cầu lông Fleet Max Power 8850

- Trọng lượng : 84 - 89 g - Điểm cân bằng : 285 - 295 mm - Sức căng : 20 - 28 lbs - Số lỗ : 80 - Tính năng : Ultra Power Frame, Hi-Modulus Graphite + Nano Epotech Resin Composite. Dòng vợt dẻo, thân mảnh.
1.400.000 đ

Vợt cầu lông Fleet Dura 2500

- Trọng lượng : 84 - 87 g - Điểm cân bằng : 285 - 295 mm - Sức căng : 20 - 28 lbs - Số lỗ : 72 - Tính năng : High Tension Frame. Dòng vợt cân bằng và dẻo, công thủ toàn diện.
1.400.000 đ

Vợt cầu lông Fleet AHANKEN X600

- Trọng lượng : 85 - 89 g - Điểm cân bằng : 290 ± 2 mm - Sức căng : 20 - 28 lbs - Số lỗ : 72 - Tính năng : Nanotech Epoxy Resin, High Kick Shaft. Khung vợt khỏe, độ cân bằng tốt, ít cản gió. Vợt phù hợp với người chơi cầu khá với lối đánh nhanh. HÀNG CHÍNH HÃNG
1.900.000 đ

Vợt cầu lông Fleet Pulse FT 2000

- Trọng lượng : 84 - 89 g - Điểm cân bằng : 285 - 295 mm - Sức căng : 20 - 28 lbs - Số lỗ : 72 - Tính năng : Dòng vợt dẻo, chuyên phòng thủ, khung vợt Muscle trợ lực cao, vợt nâng cấp từ AHANKEN Nano Pulse 555 với những tính năng ưu việt hơn. HÀNG CHÍNH HÃNG
1.650.000 đ

Vợt cầu lông Fleet Nano Pro 500 II

- Trọng lượng : 85 - 86 g - Điểm cân bằng : 285 - 290 mm - Sức căng : 20 - 26 lbs - Số lỗ : 72 - Tính năng : High Tension Frame. Cấu trúc sợi Nano Carbon Graphite siêu nhỏ. Khung vợt dẻo, độ cân bằng cao dành cho người chơi khá.
1.600.000 đ

Vợt cầu lông Fleet Max Power 8810

- Trọng lượng : 84 - 89 g - Điểm cân bằng : 285 - 295 mm - Sức căng : 20 - 28 lb - Số lỗ : 76 - Tính năng : Ultra Power Frame, Hi-Modulus Graphite + Nano Epotech Resin Composite. Dòng vợt dẻo, thân mảnh.
1.400.000 đ

Vợt cầu lông Fleet Drive FT2000

- Trọng lượng : 84 - 89 g - Điểm cân bằng : 285 - 295 mm - Sức căng : 20 - 28 lbs - Số lỗ : 72 - Tính năng : Ultra Power Frame, khung vợt trợ lực cao Muscle. Dòng vợt với độ cân bằng tốt.
1.950.000 đ